Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Objektově orientované programování v prostředí C# - .NET

Trvání: 
1 den
Cena: 
3 000 Kč

Cíle kurzu: Modul účastníkům názornou formou vyloží základní myšlenky a principy objektově orientovaného přístupu (OOP). Na příkladech z praxe následně ukáže jeho možnosti a přínosy vedoucí k zefektivnění vývoje a zlepšení kvality aplikací vytvářených v jazyce C# .NET.

Cílová skupina modulu: Začínající i pokročilí vývojáři podnikových aplikací, kteří mají zájem získat či rozvinout znalosti potřebné pro plné využití potenciálu, který nabízí objektově orientované prostředí jazyka C# .NET.

Obsah modulu:

 • Úvod do problematiky a terminologie OOP
 • Zapouzdření jako základní princip OOP
 • Stavový prostor objektů
 • Agregace a kompozice objektů
 • Dědičnost a polymorfismus
 • Překrývání a přetěžování metod
 • Události a delegáty metod
 • Kovariance a kontravariance
 • Generické programování (typové šablony)
 • Představení některých základních návrhových vzorů GoF
 • Praktické ukázky jednotlivých konceptů
 • Diskuse nad problematikou OOP
Předcházející kurzy: