Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Novinky v Java 7 a Java 8

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
6 000 Kč

Cíle kurzu:

Seznámit posluchače se změnami v Javě 7 a plánovanými změnami v Javě 8. V Javě 7 jsou pokryty jak změny v jazyce, tak hlavní změny ve standardní knihovně, u Javy 8 jde především o nové, již delší dobu diskutované vlastnosti jazyka. Výklad je veden na příkladech, v případě zájmu posluchačů také porovnáním s jinými programovacími jazyky.
Cílová skupina kurzu: Programátoři v jazyce Java, kteří se chtějí seznámit s hlavními vylepšeními v Javě 7 a 8.

Obsah kurzu:
stručná charakteristika Java 7
Podpora JVM pro dynamické jazyky
Drobná vylepšení jazyka
Konkurence, vícevláknové aplikace
Změny v knihovně pro vstup/výstup
Java 8 - zásadní novinky
Lambda výrazy
Uzávěry (closures)
Jigsaw

Materiály: prezentace úpřipravená naším lektorem