Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Novinky v HTML5 - pro pokročilé

Kategorie: 
Trvání: 
1,5 dne
Cena: 
6 000 Kč

Cíle školení:  HTML5 přináší zcela jiný pohled na to, jak se má s webem pracovat. HTML se ve své poslední verzi stává spíše prostředím pro vytváření webových aplikací, než pouhým jazykem pro popis statických stránek. Během kurzu se seznámíte s novými vlastnostmi samotného jazyka, včetně třetí verze CSS. Základem pro vytváření dynamického obsahu je DOM a jeho manipulace pomocí JavaScriptu. Značného rozšíření se dostalo prostředkům pro ukládání dat na straně klienta včetně možnosti provozovat web aplikace bez připojení k síti. Důležitou součástí nového standardu je podpora práce s médii (video, zvuk, vektorová grafika ...). Pro potřeby mobilních zařízení je k dispozici i možnost využití geolokace.

Cílová skupina: Programátoři, kteří znají dobře HTML a chtějí rychle a kvalitně poznat nejvýznamnější novinky v HTML5.

Obsah kurzu:

Nové značky HTML
Sémantické značky
Rozšíření formulářů

 •   validace

Canvas

 •   2D kreslení

Podpora multimédií

 • Audio
 • Video

CSS3

 • Nové typy selektorů
 • Vzhled stránky, organizace prvků stránky
 • Vzhled prvků
 • Gradienty
 • Animace

DOM

 • Nové typy událostí
 • Drag&Drop

Ukládání dat

 • StorageAPI (Local storage, Session storage)
 • File API

Offline HTML5 aplikace
Komunikace

 • WebMessaging API pro komunikaci mezi aplikacemi

Geolokace
Podpora HTML5 v populárních prohlížečích

Požadované znalosti: dobrá znalost HTML