Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Notes Domino 8.5.3 - Úvod do užívání moderních webových frameworků v LDN aplikacích (AJAX, jQuery)

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 000 Kč

Cíle kurzu: Kurz dále rozšiřuje poznatky a dovednosti v oblasti tvorby webů na bázi LND serveru.

Cílová skupina kurzu: programátoři LND

Obsah Kurzu:

    * Webové rozhraní pro LDN aplikace - standardní přístup
    * Standardní webové frameworky a jejich implementace do LDN prostředí
    * Jak efektivně programovat webové rozhraní v LDN prostředí

Materiály: prezentace a příklady, vypracované lektorem