Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Notes Domino 8.5.3 Application Development Fundamentals

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
18 000 Kč

Délka kurzu: 3 dny

Cíle kurzu: Kurz je určen vývojářům, kteří potřebují úspěšně vytvářet a modifikovat databázové aplikace pomocí nástroje IBM Lotus Domino Designer 8.5.3. Nabídne přehled prostředí Lotus Domino 8.5.3 a nástroje Domino Designer 8, představí prvky a znalosti potřebné pro vytvoření aplikace o jedné databázi, popíše dále jak zvýšit funkcionalitu Domino aplikace pomocí jazyka formulí a vysvětlí, jak je možné aplikaci zabezpečit.

Cílová skupina kurzu: vývojáři/administrátoři LN Domino

Obsah kurzu:

 • Popis aplikací v Lotus Domino 8
  • Typy aplikací a datové zdroje
  • Architektura Lotus Domino
  • Komponenty Domino aplikací
  • Replikace a úvahy spojené s návrhem aplikace
 • Rozšíření možností spolupráce v Lotus Domino
 • Seznamování s návrhovým prostředím Lotus Domino 8
 • Uživatelské prostředí nástroje Lotus Domino Designer
 • Vytváření databáze
 • Organizace prostředí nástroje Lotus Domino Designer
 • Vytváření stránek
 • Vkládání obrázků do stránky
 • Vytváření pohledů
 • Představení jazyka formulí
 • Používání formulí ve formulářích
 • Užití formulí v pohledu
 • Rozvíjení návrhu formulářů
 • Rozvíjení návrhu pohledu
 • Práce s akcemi
 • Práce s agenty
 • Zabezpečení aplikace

Předpokládané znalosti: základní principy objektového programování, znalost prostředí Lotus Notes na uživatelské úrovni

Materiály: prezentace a příklady, které si odnesete na Vaší flash paměti

Navazující kurzy: