Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Návrhové vzory v C# .NET

Trvání: 
2 dny
Cena: 
9 000 Kč
Cíle školení:Kurz účastníky seznámí se základními návrhovými vzory pro vývoj aplikací a vysvětlí jejich podstatu vč. jejich využití. Zároveň na názorných praktických příkladech vybraných návrhových vzorů ukáže jejich možné aplikace v prostředí jazyka C# .NET. Účastníci si osvojí implementaci vybraných návrhových vzorů na praktických příkladech, v kurzu se hodně cvičí. Kurz vede zkušený praktik.
 
Cílová skupina kurzu: Začínající i pokročilí vývojáři podnikových aplikací, kteří mají zájem získat či rozvinout znalosti potřebné pro plné využití potenciálu, který nabízí objektově orientované prostředí jazyka C# .NET.
 
Obsah kurzu:
Použití vzorů v softwarovém inženýrství
 • Představení konceptu návrhových vzorů
 • Členění návrhových vzorů
 • Architektonické vzory
 • Vzory implementace prezentační vrstvy
 • Návrhové vzory GoF (Gang of Four)
 • Návrhové vzory EAA (Enterprise Application Architecture, Martin Fowler)
Tvořivé vzory GoF (Creational Patterns)
 • Singleton (Jedináček)
 • Builder (Stavitel)
 • Abstract Factory (Abstraktní továrna)
 • Factory Method (Tovární metoda)
 • Prototype (Prototyp)
 • Praktický příklad implementace návrhového vzoru Singleton (Jedináček)
 •  
Strukturální vzory GoF (Structural Patterns)
 • Facade (Fasáda)
 • Composite (Skladba)
 • Adapter (Adaptér)
 • Decorator (Dekorátor)
 • Proxy (Zástupce)
 • Bridge (Most)
 • Flyweight (Muší váha)
 • Praktický příklad implementace návrhového vzoru Composite (Skladba)
Vzory chování GoF (Behavioral Patterns)
 • Command (Příkaz)
 • State (Stav)
 • Visitor (Návštěvník)
 • Observer (Pozorovatel)
 • Interpreter (Interpret)
 • Iterator (Iterátor)
 • Mediator (Mediátor)
 • Memento (Obnovitel)
 • Strategy (Strategie)
 • Template Method (Šablonová metoda)
 • Chain of Responsibility (Řetěz odpovědnosti)
 • Praktický příklad implementace návrhového vzoru Visitor (Návštěvník)
Použití návrhových vzorů GoF na příkladovém projektu
 • Ukázky implementace návrhových vzorů v reálné .NET aplikaci
 • Diskuse nad variantami implementace použitých návrhových vzorů
Úvod do návrhových vzorů EAA
 • Motivace
 • Rozdělení návrhových vzorů EAA
Výběr z návrhových vzorů EAA
 • Identity (Identita)
 • Repository (Repozitář)
 • Registry (Registr)
 • Praktický příklad implementace návrhového vzoru Registry (Registr)
Samostatná úloha na použití návrhových vzorů
 • Implementace návrhového vzoru dle výběru účastníků
 • Diskuse nad postřehy z implementace návrhových vzorů
 • Doporučená literatura pro samostatné studium
Předpokládané znalosti: schopnost analytického myšlení a abstraktního uvažování, základní porozumění jazyku UML, alespoň pro diagramy statické struktury, znalost některého objektově-orientovaného jazyka, nejlépe C#.NET či Java,ochota přijímat nové, netradiční přístupy k řešení vývojových problémů