Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Návrh uživatelského rozhraní

Trvání: 
1 den
Cena: 
7 100 Kč

Proč se o kurz zajímat: V praxi se stále více prosazují techniky prototypování při návrhu uživatelských rozhraní, které urychlují vývojový cyklus aplikace a tím vedou k výrazným finančním úsporám. Tyto techniky rovněž vedou k dramatickému zvýšení kvality uživatelských rozhraní. Kurz není jen teoretický, ale klienti si v něm vyzkouší pod odborným vedením návrh uživatelského rozhraní v současnosti populárních SW nástrojích jako je Balsamiq Mockups nebo Justinmind.

 

Co budete po absolvování kurzu umět: Používat výše zmíněné techniky

Cílová skupina kurzu: analytici, začínající designéři uživatelského rozhraní, vedoucí programátoři

Obsah kurzu:
Formou workshopu si posluchači vyzkouší základní postupy návrhu uživatelského rozhraní, zejména:

  • Psychologické aspekty tvorby uživatelského rozhraní
  • Seznámení se s nástroji pro tvorbu prototypů uživatelských rozhraní (na př. Balsamiq Mockups a Justinmind)
  • Praktické procvičení tvorby low-fidelity prototypů v papírové formě
  • Praktické procvičení tvorby low-fidelity prototypů v elektronické formě
  • Praktické procvičení tvorby high-fidelity prototypů

Předpokládané znalosti: základní zkušenosti s používáním běžných grafických uživatelských rozhraní (např. MS Word)