Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

MS Visual Basic - základní

Trvání: 
3 dny
Cena: 
15 000 Kč

Cíle školení: seznámit posluchače se základy programovacího jazyka MS Visual Basic 6.0, se syntaxí jazyka, jeho laděním a ovládacími prvky a naučit je s ním pracovat

Cílová skupina kurzu: programátoři a vývojáři

Obsah kurzu:

  • Základy a úvod k programovacímu jazyku Microsoft Visual Basic
  • Práce s programovým kódem a formuláři
  • Proměnné a procedury
  • Řízení toku programu
  • Ladění programu
  • Práce s ovládacími prvky
  • Přístup k datům a zachytávání chyb
  • Uživatelské rozhraní a jeho rozšíření
  • Další informace o ovládacích prvcích

Předpokládané znalosti: základy algoritmizace a programování

Materiály: prezentace vytvořená lektorem