Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

MS Project – úvod

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 000 Kč

Cíle školení: Získat orientaci v problematice řízení projektů a zvládnout základní uživatelskou obsluhu programu Microsoft Project. Získat dovednosti umožňující efektivně využít produkt MS Project jako nástroj zjednodušující proces plánování, ale hlavně: sledování realizace - udržet si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů.Kurz má formu dílny, jednotliví účastníci pracují každý samostatně, svým tempem, na řešení případových studií, s nápomocí lektora.

Obsah kurzu: První den – plán projektu
Úvodní případová studie k opakovaným úkolům
* založení projektu
* použití opakovaných úkolů
* obsahové a formální úpravy projektu a tiskové výstupy
Seznámení se softwarem- Rychlý start
* seznam úkolů
* náklady
* zdroje
* přiřazení zdrojů
* rozpočet projektu
* realizace
Případová studie k plánu projektu – pevný začátek
* založení projektu – soubory, šablony, základní filozofie projektu (od začátku, od konce)
* seznam úkolů, osnova, struktura, doby trvání
* kritická cesta, ladění projektu na zkrácený termín
* tiskové výstupy, prezentace projektu
Jednoduchá případová studie s pevným koncem
* krátké opakování – projekt od konce, úkoly, osnova, logika, doby trvání
* změny závislostí, omezení, jiná zobrazení
* úpravy kalendářů
Případová studie k práci se zdroji a náklady
* sestavení projektu včetně tiskového výstupu
* sestavení Fondu zdrojů – zadávání pracovních zdrojů
* přiřazení zdrojů, přetížení zdrojů a jeho vyrovnávání
* zadávání fixních nákladů a hledání úspor
* časové rozlišení fixních nákladů
* výpočet a zobrazení Cash Flow a kumulovaných nákladů
* vyjednávání o zálohových platbách a celková finanční analýza plánovaného projektu
Spolupráce s rodinou Microsoft Office
* záchranné kopírování z Projectu s mezipřistáním v Excelu a zpět
* importy do Excelu
* exporty z Projectu do Excelu, Wordu a Outlooku

Druhý den – realizace projektu
Případová studie k práci s lidskými zdroji
* sestavení plánu kongresu – pevný koncový termín
* práce se zdroji – zadávání, vyrovnání přetížených zdrojů, práce o víkendu
* sledování vytíženosti zdrojů
Případová studie k využití všech formátovacích možností Projectu
* využití šablon a jejich úpravy
* ukazatelé průběhu realizace
* změny časových os a mřížek
* formátování všech viditelných prvků, zalamování řádek
Případová studie ke kompletnímu projektu a sledování jeho realizace
* sestava plánu včetně změny kalendářů, vkládání fixních nákladů a omezení
* ladění projektu na pevný konečný termín (filtrace, kritické úkoly, časové rezervy)
* sledování projektu a vkládání skutečných hodnot
* analýza vytvořené hodnoty
* závěrečná zpráva, rozbory nákladů, poučení z projektu
Případová studie k multiprojektu (několik vložených projektů v jednom souboru – Master Project))
* sestavení centrálního Fondu zdrojů a nasdílení zdrojů do jednotlivých dílčích projektů
* sestavení multiprojektu
* zobrazení externích následníků a předchůdců
* průběžná práce s multiprojektem
Případová studie k práci s materiálovými zdroji
* zadávání a přiřazování materiálových zdrojů
* čerpání variabilních nákladů
* materiálové zdroje s proměnnou spotřebou
Případová studie ke spolupráci s vnějším světem
* hypertextové odkazy
* vícenásobné poznámky
* vodotisky
Případová studie k využití grafických indikátorů
* využití vlastních (nadefinovaných) sloupců a jejich formátování
* tvorba vzorců ve sloupcích
* grafické indikátory odchylek
Případová studie k práci s kalendáři
* definice kalendářů – projekt, úkol, zdroj
* změny pracovního času
* fiskální rok a úpravy časové osy
Případová studie k sledování čerpání rozpočtu – developerská společnost
* přiřazení nákladových zdrojů
* sledování čerpání rozpočtu v průběhu realizace.

Předpokládané znalosti:  znalost principů projektového řízení, mírná znalost práce s MS Excelem je výhodou, neboť ovládání je téměř identické.

Školicí materiály: tištěné případové studie a příklady vypracované lektorem

 

Předcházející kurzy: