Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

MS Project pro pokročilé

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
5 000 Kč

Cíle školení: získat orientaci v problematice řízení projektů a zvládnout pokročilou uživatelskou obsluhu programu Microsoft Project. Získat dovednosti umožňující efektivně využít produkt MS Project jako nástroj zjednodušující proces plánování, ale hlavně: sledování realizace - udržet si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů. Seznámit se s nasazením Microsoft Office Project Server do podnikového plánování (centralizovaná správa, fondy zdrojů a centrum projektů). Získat podněty či základní podklady k vytvoření jednoduché podnikové metodiky pro správu projektů s využitím MS Project.
Kurz má formu dílny, jednotliví účastníci pracují každý samostatně, svým tempem, na řešení případových studií, s nápomocí lektora.

Obsah kurzu:
1) Případová studie k filtraci a seskupování zdrojů
* filtrace, WBS, souhrnné úkoly
* kódy pro filtraci, seskupování, kódy osnovy
2) Případová studie k nasazení metody PERT
* zadávání doby trvání úkolů jako vážený průměr
* tři podmnožiny projektu – pesimistický, střední a optimistický
* zvláštní úpravy Ganttova diagramu
3) Případová studie k práci se zdroji
* třídění, kódy osnovy, skupiny
* tiskové sestavy „Kdo co má kdy dělat?“
4) Případová studie k plánu a čerpání grantu
* plán
* vizuální sestavy
* ladění cash flow
* realizace
5) Případová studie k ekonomice projektu
* finanční analýzy
* mzdy a přesčasy
* typy zdrojů
* rozpočtové zdroje
6) Případová studie k práci s rozpočtovými zdroji
* projekt pod drobnohledem čerpání nákladů – odchylky, reportování
7) Případová studie k multiprojektu (několik vložených projektů v jednom souboru – Master Project))
* sestavení centrálního Fondu zdrojů a nasdílení zdrojů do jednotlivých dílčích projektů
* sestavení multiprojektu
* zobrazení externích následníků a předchůdců
* průběžná práce s multiprojektem
8) Microsoft Office Project server
* zprovoznění, instalace a oprávnění
* systém práce serveru
9) Případová studie o správcovství serveru
* globální šablony
* uživatelské účty
* kalendáře, administrace serveru
10) Případová studie o managementu lidských zdrojů na serveru
* import zdrojů, zobrazení
* generické zdroje, záměny zdrojů.

Předpokládané znalosti: pPoužívání MS Project na úrovni našeho úvodního kurzu, znalost principů projektového řízení v multiprojektovém prostředí

Školicí materiály: tištěné případové studie a příklady vypracované lektorem

 

Předcházející kurzy: