Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Modelujeme s nástrojem EA

Trvání: 
2 dny
Cena: 
9 100 Kč

Proč se kurzu zúčastnit: Enterprise Architect je poměrně jednoduchý nástroj, který - při správném používání a dobré znalosti jeho možností - představuje přínos pro analytiky, programátory i projektové manažery.Cílem kurzu je procvičit s účastníky kurzu efektivní užívání nástroje Enterprise Architect při tvorbě analytických a návrhových modelů v jazyce UML. Nahlédnete i do modelování pomocí BPMN. Zkušený lektor vám poradí některé tipy a triky, které vám usnadní práci s EA. Pozor - náplní kurzu NEJSOU základy UML!!!

Co budete umět po absolvování kurzu: Efektivně pracovat s EA

Komu je kurz určen: analytikům, návrhářům, programátorům a projektovým manažerům

Obsah kurzu:
Seznámení s uživatelským prostředím EA, jeho filosofií a používanou terminologií
Seznámení se s:

 • Strukturou projektu
 • Strukturou kořenového modelu
 • Strukturou pohledu
 • Model View balíčky

Techniky používání Enterprise Architect při analýze a návrhu SW
Zopakovaní základních diagramů UML
Založeni nového projektu
Tvorba UML diagramu

 • Package diagram
 • Use Case Diagram
 • Class Diagram
 • Activity Diagram
 • Sequence Diagram
 • State machine
 • Communication Diagram
 • Deployment diagram
 • Component Diagram

Generování dokumentace modelů, práce se šablonami
Matice relací, trasování vztahů mezi prvky modelu, okno Traceability
Jak řídit projekt
Týmová práce
Řízení přístupu k změnovým funkcím (Security by Role).
Export/Import částí projektu ve formátu XMI a CSV.
Export/Import UML profilu

Předpokládané znalosti: na úrovni našeho kurzu Úvod do UML nebo kurzu Základy správného modelování v UML 2.3

Předcházející kurzy: 
Navazující kurzy: