Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Modelování procesů nástrojem Enterprise Architect

Trvání: 
1 den
Cena: 
6 500 Kč

Proč se o kurz zajímat: Enterprise Architect se jeví jako jedna z velmi přijatelných alternativ pro zápis obchodních procesů - díky příznivé ceně i snadno zvládnutelnému uživatelskému rozhraní. A nutnost nějak chytře a rychle zapsat a modelovat obchodní procesy je dnes nabíledni. Business Process Modeling Notation je jedna z cest, které - zdá se - vedou k cíli.Dokáže propojit lidi na straně businessu s lidmi z IT, což není vždy zcela jednoduché. Kurz je určen všem, kdo znají práci s EA a mají základy procesního modelování (viz naše předcházející kurzy "Základy práce s EA"  a "Úvod do procesního modelování) . 
Co budete po absolvování kurzu umět:  Tento kurz vás podrobně seznámí s notací BPMN (Business Process Model Notation), celosvětově nejrozšířenějším způsobem pro záznam obchodních procesů. Dál se naučíte, jak v prostředí Enterprise Architect tuto notaci používat.
Komu je kurz určen: Tento kurz ocení vedoucí ICT projektů, architekti, analytici a návrháři. Na straně byznysu pak řídící pracovníci všeobecně, vlastníci a analytici procesů, budoucí zpracovatelé procesních modelů, pracovníci zabývající se organizačním a strategickým řízením, řízením jakosti, řízením rizik, interním auditem, kontrolingem apod.

Martina Pipková z ČSOB říká o tomto kurzu:  Kurz naprosto splnil moje očekávání, poskytl mi základní přehled o možnostech modelování procesův BPMN nástrojem EA, lektor byl velmi vstřícný a působil jako odborník. 11.9.2012

Obsah kurzu:

  • Seznámení s notací BPMN (účel, kontext, trocha historie, perspektivy)
  • Business Process Diagram (BPD)
  • Typy modelovaných procesů
  • Rozdělení stavebních prvků BPD
  • Notace aktivit
  • Notace propojovacích objektů

Předpokládané znalosti: teorie modelování obchodních procesů

Materiály: prezentace s poznámkami lektora

Doporučená literatura: Bruce Silver: BPMN Method and Style. Management Press.