Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Konfigurace terminálových služeb ve Windows Server 2008

Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 000 Kč

Proč se kurzu účastnit: Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí prostředí terminálových služeb Windows Server 2008 a funkcionality TS core, TS licencing, TS Gateway a TS Web Access
Co budete po absolvování kurzu umět: Konfigurovat roli terminálových služeb (TS role),  spravovat licencování terminálových služeb,  spravovat terminálová spojení pomocí Terminal Services, Configuration a Group Policy, konfigurovat TS Easy Print a TS RemoteApp programy, konfigurovat webový přístup k terminálovým službám, konfigurovat TS Session Broker a rozložení zátěže ve farmě terminálových serverů, konfigurovat TS Gateway, monitorovat terminálová spojení a konfigurovat WSRM pro TS, řešit případné problémy s terminálovými službami na konfiguraci TS Gateway a na monitorování TS Gateway spojení.
Komu je kurz určen: administrátorům se zájmem o problematiku terminálových služeb na platformě Windows Serveru 2008 a dále všem zájemce o zkoušku 70-643, TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring

Obsah kurzu:
Základní konfigurace terminálových služeb

 • Instalace a konfigurace role terminálových služeb
 • Konfigurace základních nastavení terminálových služeb

Konfigurace a správa licencování terminálových služeb

 • Přehled režimů licencování
 • Instalace role TS Licencing
 • Konfigurace licenčních služeb terminálového serveru

Konfigurace terminálových připojení

 • Konfigurace vlastností terminálových připojení prostřednictvím TS console
 • Konfigurace vlastností terminálových připojení prostřednictvím Group Policy
 • Řešení případných problémů s připojením k TS

Konfigurace Terminal Services RemoteApp a Easy Print

 • Instalace aplikací na TS
 • Konfigurace vzdálených aplikací
 • Konfigurace tiskových služeb na TS

Konfigurace webového přístupu k terminálovým službám a konfigurace Session Broker

 • Instalace TS Web Accress
 • Konfigurace TS Session Broker a rozložení zátěže ve farmě terminálových serverů

Konfigurace Terminal Services Gateway

 • Konfigurace TS Gateway
 • Monitorování TS Gateway spojení

Monitorování terminálových služeb

 • Metody monitorování terminálových služeb
 • Konfigurace Windows System Resource Manager (WSRM) pro TS