Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

jQuery - Java Script Framework

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
13 000 Kč

Proč se o kurz zajímat: Kurz kompletně seznamuje účastníky s nejrozšířenejší JavaScriptovou knihovnou na světě, knihovou jQuery. Nedílnou součástí kurzu je také absolutní porozumění samotnému HTML a JavaScriptu. Kurz se vyčerpávaicím způsobem věnuje principům a tvorbě webových aplikací s dynamickým obsahem, právě pomocí knihovny jQuery. Zkušený lektor vás seznámí i se současnými trendy pro tvorbu mobilních aplikací. V kurzu se dostatečně procvičuje.

Cílová skupina kurzu: Tvůrci klientské části webových aplikací, kteří s jQuery začínají, nebo jQuery již znají a chtějí být kompletně obeznámeni s touto technologií.

Obsah kurzu:

 • HTML CSS layout - co musíte znát, JavaScript jako programovací jazyk
 • Začínáme s jQuery - seznámení s knihovnou, užitečné utility
 • Selektory a navigace přes DOM (výběry formulářových prvků, výběry dle atributů, viditelnosti, uživatelské filtrování, hierarchické selektory, procházení DOM, filtrování a rozšiřování výběrů)
 • Zpracování výsledků
 • Manipulace s obsahem dokumentu -přesouvání, mazání, klonování, práce s CSS třídami a CSS, změny HTML atributů, používání datových atributů
 • Reakce na události - událostmi řízené programování(nastavení a obsluha událostí, bublání událostí, jak předejít výkonnostním problémům, interaktivní události vyvolané myší a klávesnicí (toggle, hover) 
 • Vizuální efekty
 • Komunikace se serverem - (a)synchronní volání (základní a pomocné funkce $.get, $.post, typy odpovědí (XML, JSON, HTML, javaScript), globální události, "live" události, správné interakce příjemné pro uživatele, praktivké příklad - našeptávač, anketa, aktualizace částí stránky
 • Rozšíření knihovny jQuery - jak psát správně vlastní plugin
 • jQuery UI, přizpůsobení knihovny jQuery UI
 • trendy současného vývoje pro tvorbu mobilních aplikací - užitečné tipy a triky lektora, který tyto technologie momentálně využívá