Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Jazyk SQL - komplexně pro programátory

Kategorie: 
Trvání: 
5 dnů
Cena: 
20 000 Kč

Proč kurz navštívit: Jazyk SQL je standardizovaným nástrojem pro přístup k relačním databázím. Jeho ovládnutí je podmínkou plného využití potenciálu, jež nám relační databázové systémy nabízejí. Optimální zvládnutí jak jednotlivých funkcí SQL, tak také základů programování MS SQL Serveru, vám ušetří čas při práci a umožní vyvarovat se nejčastějších chyb, které se při programování databázových aplikací vyskytují.
Cíle kurzu: kurz seznámí posluchače se základními i pokročilými principy dotazovacího jazyka SQL,  používanými zejména při hromadném zpracování větších objemů dat a přípravě podkladů pro tvorbu různých tiskových sestav. Pozornost bude věnována tvorbě relačních databázových struktur vč. nezbytné základní terminologie. Dále budou představeny možnosti vývoje aplikační logiky v prostředí relačních databází platformy Microsoft SQL Server 2008 R2. Důraz je kladen zejména na správné použití uložených procedur a funkcí, neboť tyto prvky mají široké možnosti využití v praxi při vývoji podnikových aplikací. Nakonec se posluchači seznámí s problematikou instalace, konfigurace, správy a údržby relačního databázového stroje Microsoft SQL Server 2008 R2. Celkově je v kurzu věnován dostatečný prostor cvičení.
Co budete umět po absolvování kurzu: psát dobře databázové aplikace nad MS SQL serverem a umět základy jeho administrace
Komu je kurz určen: jak z názvu patrno, hlavně programátorům, může být ale přínosem i pro projektové manažery a analytiky
Předpokládané znalosti: porozumění potřebám hromadného zpracování dat pomocí počítačů, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows,  výhodou jsou obecné znalosti některého z programovacích jazyků.

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky relačních databází
 • Základní principy transakčního zpracování dat
 • Výběrové dotazy nad tabulkou (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY)
 • Výběrové dotazy nad spojením několika tabulek (LEFT, RIGHT, FULL JOIN)
 • Vkládání, aktualizace a odstraňování dat (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata
 • Agregační dotazy GROUP BY, HAVING
 • Práce s poddotazy v klausulích SELECT, FROM a WHERE
 • Dávkové přesuny a transformace dat INSERT INTO…SELECT, SELECT INTO
 • Úvod do problematiky optimalizace dotazů
 • Používání vestavěných funkcí jazyka (GETDATE, NEWID, CONVERT atd.)
 • Praktická cvičení na výše uvedená témata
 • Seznamení se základními pojmy (entita, atribut, doména, relace, atd.)
 • Význam a použití primárních klíčů (PK), cizích klíčů (FK) a integritních omezení
 • Normalizace relačního schématu, její použití, normální formy
 • Modelování relačních databází pomocí UML
 • Cvičný návrh relační databáze a následná diskuse vlastností návrhů jednotlivých posluchačů vč.společného rozborujejich předností a nedostatků
 • Vytváření uložených procedur a uživatelem definovaných funkcí, předávání parametrů a návratových hodnot
 • Použití databázových pohledů pro zapouzdření struktury a řízení přístupu k datům
 • Implementace spouští (triggers) typu INSTEAD OF a AFTER nad tabulkami a pohledy
 • Databázové kurzory a jejich výkonnostní režie při zpracování datových záznamů
 • Instalace a konfigurace databázového stroje
 • Bezpečnost přístupu, autentizace, autorizace, auditování
 • Automatizace dávkových úloh pomocí služby SQL Server Agent
 • Optimalizace výkonu databáze prostřednictvím sloupcových indexů
 • Monitorování výkonu a identifikace dotazů, které působí výkonnostní problémy