Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Java Persistence API s Hibernate

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
21 000 Kč

Cíle kurzu: Technologie Java Persistence API (JPA) definuje obecnou architekturu pro realizaci objektově relačního mapování v prostředí aplikačních serverů i standardní Javy. Jednou z dnes dostupných implementací této specifikace je v praxi populární framework Hibernate, jehož možnosti přesahují ve standardu JPA požadovanou funkčnost. Cílem kurzu je seznámit posluchače se standardem JPA 2.0, jeho implementací pomocí Hibernate a některými proprietárními vlastnostmi Hibernate, které usnadňují tvorbu databázových aplikací v Javě. Primárně je však důraz kladen na prostředky nabízené standardními prostředky JPA 2.0, nabyté znalosti tak lze využít i pro práci s jinou implementací této specifikace. Posluchači získají praktické znalosti použití JPA ve standardní Javě i v komponentách EJB.
 
Kurz je určen: všem, kteří chtějí vyvíjet databázové aplikace na platformě JavaEE nebo JavaSE pomocí standardního rozhraní JPA a zároveň využít proprietárních možností frameworku Hibernate.

Tomáš Forman z firmy Envinet k tomuto kurzu říká: Líbil se mi široký záběr teorie, velké množství praktických příkladů a doporučení pro používání probíraných technologií. Profesionální lektor, který rozumí problematice.  12.4.2012

Obsah kurzu:

 • Java Persistence API 2.0 + Framework Hibernate
 • Základní model entit, mapování atributů a vztahů
 • Jednoduché a složené identifikátory entit
 • Embeddable třídy
 • Vztahy mezi entitami
 • Podpora řazení kolekcí
 • Dědičnost a strategie pro její realizaci
 • Mapovací nadtřídy
 • Rozhraní pro řízení životního cyklu entit
 • Synchronizace entit s databází
 • Podpora transakčního zpracování
 • JDBC (resource local) x JPA transakce
 • Persistentní kontext a jeho životní cyklus
 • Podpora generování unikátních identifikátorů
 • Řízení souběžného přístupu k entitám
 • Optimistické přístupy
 • Zámky
 • Entity listenery - reakce na události během života entity
 • Prostředky pro dotazování
 • Pojmenované dotazy, možnosti parametrizace dotazů
 • Nativní SQL dotazy
 • Dotazovací jazyk JPA-QL
 • Criteria API
 • Možnosti kešování
 • Integrace s platformou Java EE, formát pro nasazení
 • Bootstrapping v rámci Java SE
 • Možnosti konfigurace ORM vrstvy
 • Anotace x xml soubory, přetěžování anotací
 • Proprietární anotace frameworku Hibernate

 
Předpokládané znalosti: Java SE na běžné úrovni, základy JDBC, SŘBD a SQL