Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Java Message Service/Webové služby přes HTTP

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 000 Kč

Cíle školení: Aplikace, které jsou navrženy a implementovány na principu zasílaní zpráv se vyznačují dobrou distribuovatelností, škálovatelností a výkoností. Na tomhle principu mohou být navrženy jak velké a rozsáhlé aplikace, tak také malé škálovatelné aplikace, jež se mohou v čase dále rozvíjet. Účastníci kursu se seznámí s různými způsoby využití messagingu pro asynchronní spouštění úloh, distribuci zpráv v rozsáhlém systému, komunikací typu request-response či využití messagingu pro komunikaci v heterogenním prostředí. Po absolvování kursu budou frekventanti znát výhody na zprávách založené komunikace (MOM - Message Oriented Middleware) a budou schopni prakticky implementovat na zprávách založená řešení.

Cílová skupina kurzu: Vývojáři, správci Java EE aplikací (případně "běžných" javovských aplikací využívajících JMS nebo Webové služby).

Obsah kurzu:

Architektura aplikací postavených na zasílaní zpráv

  • Webové Služby přes HTTP
             Formát zprávy
             Zasílání zpráv
             Výjimky
             Transakce
  • Koncepce JMS
             Formát zprávy
             Zasílaní zpráv
             Synchronní vs. asynchronní zasílaní zpráv
             Výjimky
             Transakce

Předpokládané znalosti:  pokročilé znalosti jazyka Java (na úrovni našeho kurzu kurzu "Pokročilé programovací techniky na platformě J2SE")

Materiály: vypracované lektorem