Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

HTML5 - pro začátečníky nebo mírně pokročilé

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
12 000 Kč

Cíle školení:  HTML5 není jen další evolucí jazyka. Přináší zcela jiný pohled na to, jak se má s webem pracovat. HTML se ve své poslední verzi stává spíše prostředím pro vytváření webových aplikací, než pouhým jazykem pro popis statických stránek. Během kurzu se seznámíte s novými vlastnostmi samotného jazyka, včetně třetí verze CSS. Základem pro vytváření dynamického obsahu je DOM a jeho manipulace pomocí JavaScriptu. Značného rozšíření se dostalo prostředkům pro ukládání dat na straně klienta včetně možnosti provozovat web aplikace bez připojení k síti. Důležitou součástí nového standardu je podpora práce s médii (video, zvuk, vektorová grafika ...). Pro potřeby mobilních zařízení je k dispozici i možnost využití geolokace.
Všechny výše zmíněné vlastnosti HTML 5 si budete moci prakticky vyzkoušet během kurzu, kurz obsahuje hodně cvičení

Cílová skupina: Programátoři, kteří nemají s HTML příliš velké zkušenosti a potřebují se kvalitně dovzdělat

Obsah kurzu:

Nové značky HTML
Sémantické značky
Rozšíření formulářů

 • validace

Canvas

 • 2D kreslení
 • 3D – podpora WebGL

Podpora multimédií

 • Audio
 • Video

CSS3
Nové typy selektorů
Vzhled stránky, organizace prvků stránky
Vzhled prvků
Gradienty
Animace
DOM

 • Nové typy událostí
 • Drag&Drop
 • SVG a kombinace s HTML

Ukládání dat

 • StorageAPI (Local storage, Session storage)
 • File API
 • Databáze pro ukládání dat:
 • WebStorage API
 • Indexed DB

Offline HTML5 aplikace
Komunikace

 • WebSockets pro komunikaci klient-server
 • WebMessaging API pro komunikaci mezi aplikacemi

Geolokace
WebWorkers – podpora vláken
Podpora HTML5 v populárních prohlížečích

Předpokládané znalosti: základy HTML a CSS. Aspoň pasivní znalost programování v JavaScriptu.

Předcházející kurzy: