Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

HTML 5 - novinky ve využití v mobilních zařízeních

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
12 500 Kč

Proč se o kurz zajímat: Kurz přehledným způsobem preznetuje nové vlastnosti HTML5 se zaměřením na novinky pro tvorbu apliací běžících v mobilních platformách. Dále se kurz zabývá využitím senzorů, které tyto platformy poskytují.

Komu je kurz určen:  vývojářům HTML aplikací, může být přínosem i vedoucím programátorům a projektovým manažerům, kteří získají přehled o nových možnostech .

Co budete po absolvování kurzu umět: Absolvování kurzu vám umožní zhodnotit současné možnosti HTML5 a jejich reálné využití ve vašem SW. Budete umět navrhnout a realizovat aplikaci, efektivně využívající informace z různých senzorů zařízení.

Obsah kurzu:

HTML5 - základní principy
     Nové značky
     CSS3
     JavaScript a nová API
Ukládání dat v zařízení
Grafika v HTML5
     Canvas
     SVG
Využití senzorů v HTML5 aplikacích
     Nativní přístup k senzorům
         Geolokace - GPS
             Využití geolokace v aplikacích
                 Mapy
                 Sociální sítě
         WebRTC - kamera, video, audio
         Device Orientation API
     Zprostředkovaný přístup k senzorům zařízení
         PhoneGap
             Api pro jednotlivé senzory
             Api pro přístup dalším službám (telefon a pod.)
             PhoneGapBuild - jenoduché řešení pro nasazení HTML5
aplikace na více platforem
Knihovny jQuery

Požadované znalosti: Základy HTML, programování. Znalost CSS a JavaScriptu je výhodou, ale není to úplně nutné. Příklady budou prezentovány pomocí programů v čistém JavaScriptu, nebo s využitím knihovny jQuery.