Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Google Web Toolkit

Kategorie: 
Trvání: 
2 dny
Cena: 
14 000 Kč

Cíle školení: kurz seznamuje účastníky s  technologií Google Web Toolkit, která slouží pro rychlou a jednoduchou tvorbu interaktivního grafického rozhraní webových stránek. Kromě obeznámení účastníků se základy této technologie jsou také představeny principy správného návrhu webových aplikací s dynamickým obsahem.
Cílová skupina kurzu: vývojáři webových aplikací, který chtějí vytvářet webové stránky s dynamickým obsahem pomocí jazyka Java.
 

Obsah kurzu:

 • Základy technologií AJAX a GWT
 • Používaní standardních komponent uživatelského rozhraní frameworku GWT
 • Vytváření vlastních komponent
 • Zpracování událostí
 • Testování – automatické testy uživatelského rozhraní
 • Lokalizace webových aplikací
 • Logování událostí
 • Přístupnost webových aplikací s dynamickým obsahem pro postižené
 • Bezpečnost
 • Historie dynamického obsahu webových stránek
 • Optimalizace a nasazení GWT aplikací
 • Práce s Eclipse IDE – rozšíření WTP a GWT tools.
 • Úvod do JPA – objektově-relační mapování

Předpokládané znalosti: znalost programovacího jazyka Java a znalost tvorby webových aplikací
Materiály: vypracované lektorem
 

Navazující kurzy: