Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Seznámení s MS Visual C++

Trvání: 
2 dny
Cena: 
10 000 Kč

Cíle kurzu: Kurz je zaměřen především na vytváření běžných aplikací. V průběhu kurzu se seznámíte s vývojovým nástrojem MS Visual C++ a získáte i potřebné vědomosti o knihovně MFC, o práci s událostmi a vlastnostmi komponent atd. Po absolvování kurzu budete umět vytvořit v MS Visual C++ graficky orientovanou i konzolovou aplikaci, a to včetně aplikací databázových. Naučíte se také využívat možností, které vývojové prostředí MS Visual C++ poskytuje. V případě potřeby bude do kurzu zařazen i výklad o programování ve Windows API; jeho znalost ovšem není pro programování v MS Visual C++ nezbytná.

Cílová skupina kurzu: Všichni zájemci o programování v MS Visual C++.

Obsah kurzu:

  • Seznámení s vývojovým prostředím
  • Vytváření formulářů
  • Knihovna MFC a práce s ní
  • Vlastnosti tříd MFC a události
  • Správa projektů
  • Ladění
  • Databázové aplikace

Předpokládané znalosti: Základy programovacího jazyka C++. Pokud jde o šablony, výjimky, dynamickou identifikaci typů, prostory jmen a přetěžování operátorů, stačí pouze pasivní znalost.

Materiály: vypracované lektorem