Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Byznys analýza a správa požadavků na IT systémy

Trvání: 
2 dny
Cena: 
14 000 Kč

Proč se kurzu zúčastnit: Pro úspěšnou realizaci softwarových projektů je zásadní správné pochopení očekávání zákazníka. Náš nově připravený kurz  je věnován této problematice - principům byznys analýzy a způsobu, jak její výsledky komunikovat mezi lidmi, ať už je to v rámci jedné organizace, nebo mezi zákazníkem a externím dodavatelem.Správná analýza potřeb a dobře formulované zadání pro IT na počátku projektu vede k minimalizaci nákladů na později zapracovávané změny (např.  záplaty na vytvářených SW aplikacích). Jasná společná terminologie, jasná pravidla pro všechny zainteresované strany na projektu mají klíčový význam pro pozitivní výsledek. Náš kurz probírá základní principy byznys analýzy podle standardu BABOK, a zabývá se zaváděním a vylepšováním metod a procesů v oblasti sběru a řízení požadavků zákazníka v rámci IT projektů. Kurz balancuje na hraně mezi „hard skills” a “soft skills“. Je to záměrné, cílem je, aby frekventanti kurzu skrze používané případové studiie a hry poznali a procvičili podstatné dovednosti - hlavně jak komunikovat a jak použt správné techniky pro sběr, analýzu, dokumentaci a ověřování požadavků na realizace projektu, přičemž v těchto tématech se vychází z toho nejlepšího ze standardu IREB. Kurz připravili odborníci na Business Analysis, techniky UML i psychologové a učitelé tak, aby vyhověl potřebám jak pracovníků z IT, tak také pracovníkům, působícím v byznysu i vrcholovým manažerům. Kurz není přípravou k certifikaci ve standardu BABOK nebo IREB - je mnohem užitečnější, protože vás naučí, jak to nejlepší z těchto standardů skutečně využít a uplatnit při vaší práci. S tímto kurzem jsme vyhráli (a ve výběrovém řízení byli snad všichni, kdo toto téma školí) tendr pro jednu opravdu velkou nadnárodní společnost, a doposud realizované kurzy pro skupiny zaměstnanců této společnosti ukazují, že je skutečným přínosem pro skupiny jejich lidí z IT i z byznysu, kteří se - namícháni ve skupinách - touto cestou učí porozumět problematice a jazykou protistrany. Vážným zájemcům poskytneme reference od tohoto zákazníka.
 
Komu je kurz určen: primárně byznys analytikům a dále všem, kteří cítí potřebu vylepšení znalostí o byznys analýze, komunikaci a technikách, vedoucí k správné definici, sběru, řízení a dokumentaci archivaci požadavků na IT systémy

Co budete po jeho absolvování umět: lépe pochopíte požadavky protistrany a budete s nimi umět dobře nakládat

Obsah kurzu:
·        Byznys analýza - principy podle BABOK
·        Studie proveditelnosti
·        Sběr a dolování požadavků
·        Zainteresované osoby
·        Techniky sběru požadavků
·        Řešení konfliktů při sjednávání požadavků
·        Úrovně požadavků
·        Kategorizace požadavků
·        Analýza a dokumentace požadavků
·        10 pravidel pro správnou definici požadavků
·        Šablony požadavků
·        Sledovatelnost požadavků
·        Priorizace požadavků
·        Ověřování/testování požadavků
·        Modelování požadavků
·        Diagramy aktivit
·        Diagramy stavů
·        Diagramy případů užití
·        Diagram tříd

V průběhu kurzu se hodně cvičí a pracuje s případovou studií.

Frekventanti dostanou příručku, vytvořenou lektorem.