Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Automatické testování aplikací v .NET

Trvání: 
2 dny
Cena: 
8 500 Kč

Proč se o kurz zajímat: Automatické testování může - při vhodném nasazení - šetřit čas. Tento kurz seznámí vývojáře s problematikou automatického testování, základy vytváření automatických testů v prostředí .NET a rozdíly mezi integračními a unit testy. K prezentaci je použito Microsoft Visual Studio 2010 Professional.
Co budete po absolvování kurzu umět: Pracovat s MSTest a NUnit frameworky, vytvářet a realizovat různé testovací scénáře.
Komu je kurz určen: Vývojářům, kteří nemají zkušenosti s vytvářením automatických testů nebo nejsou přesvědčeni o jejich významu pro vývojový cyklus projektu. Je zaměřen především na středně velké projekty, které nevyužívají Visual Studio Test Professional nebo Ultimate. Kurz ocení i projektoví manažeři.

Obsah kurzu:

 • proč vlastně vytvářet automatické testy
 • základní rozdíly mezi integračními a unit testy
 • přehled frameworků pro vytváření automatických testů v prostředí .NET (praktické ukázky se dále věnují jen frameworkům MSTest a NUnit)
 • vytváření testů pomocí MSTest a NUnit frameworků (popis atributů, použítí tříd Assert, rozdělení testů do skupin, rozdíly mezi oběma frameworky)
 • konfigurační soubory v automatických testech
 • ladění kódu automatických testů v prostředí Visual Studia, možnosti integrace NUnit
 • testy na kód v internal třídách a privátních metodách
 • data-driven testy
 • nahrazení komplexních částí aplikace pomocí „stub“ a „mock“ objektů pro účely testování (ukázka Moles frameworku)
 • ukázka integračních testů WCF služby, hostování serverové strany WCF služby v kódu automatického testu
 • dávkové spouštění testů z příkazové řádky jako konzolové aplikace a v rámci MSBuild
 • pokrytí kódu (Code Coverage) testy (ukázka nástrojů Pex a PartCover)
 • problematika automatického testování uživatelského rozhraní aplikací

Předpokládané znalosti:

 • znalost práce s vývojovým prostředím Microsoft Visual Studio 2010
 • znalost jazyka C# (především atributy), obecná orientace v Microsoft .NET Frameworku
 • základní znalost XML

Materiály: prezentace a příklady vypracované lektorem

Předcházející kurzy: