Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Automatické testování aplikací v Javě

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 000 Kč

Cíle školení:
Kurz přehledně demonstruje použití automatických testů pro zvýšení stability a bezchybnosti vyvíjených programů. Začíná se testy jedné komponenty (JUnit) a se simulováním chování pomocí Mock objektů (EasyMock).
Unit testy ale řeší jen málo problémů, proto hlavní těžiště spočívá v integračních testech, které prověřují vždy funkčnost jako celek. Jsou probírané jak lehké integrační testy (instanciace kontejneru s komponentami v rámci testu) - například na SpringContextTests, tak těžké integrační testy, kdy testy běží v reálném prostředí aplikačního serveru - pomocí knihovny Cactus.
V integračních testech se často přistupuje do databáze, kurz se proto zaměří i na knihovnu DbUnit pro snadnou manipulaci s daty v JDBC databázi. Kurz předvede i význam a spolupráci s integračním serverem - TeamCity. Na závěr se zaměříme i na měření pokrytí kódu (Code Coverage) pomocí knihovny Emma a upozorníme na běžné chyby při psaní testů.
Vše je důkladně vysvětleno a předvedeno na praktických ukázkách, účastníci si procvičí látku na mnoha programech v Javě. Školení se též věnuje teorii a metodikám Test Driven Development / Test Supported Development. Školení vede zkušený lektor, který tyto techniky již několik let při své práci využívá a přináší mu to ty nejlepší výsledky.

Poslední termín konání kurzu: 5.-6.1.2012.

Kurz doporučuje:

Bc. Vladimír Skoupý, Generali Development: "Na kurz šel jsem s minimální znalostí ATJ, odcházím pln vědomostí. Dobrý lektor, systematický výklad, komplexní pokrytí dané tématiky, srozumitelné ukázkové aplikace:"

Lubor Vágenknecht, Česká spořitelna: "Kurz splnil moje očekávání na 100%, mohu doporučit."

Cílová skupina kurzu:
Kurz je zejména určen pro Java vývojáře a architekty. Kurz však může být zajímavý i pro řídící pracovníky z hlediska dosahování kvality software.

Obsah kurzu:

 • Druhy testů, automatické testy
 • Unit test (Test jedné komponenty)
 • Test Driven Development (Programování řízené testy)
 • Test Supported Development (Programování zabezpečené testy)
 • JUnit 4.x
 • Mock objekty
 • EasyMock
 • Integrační testy
 • Spring Framework ApplicationContext Tests (AbstractSpringContextTests)
 • Cactus
 • DbUnit
 • Code coverage - Měření pokrytí kódu

Předpokládané znalosti: Java Standard Edition na běžné úrovni.

Doporučená kombinace kurzů: