Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Analýza a návrh relačních databází

Kategorie: 
Trvání: 
1 den
Cena: 
7 000 Kč

Cíle kurzu: V tomto kurzu se posluchači seznámí s postupy užívanými při tvorbě relačních databázových struktur vč. nezbytné základní terminologie a praktických doporučení, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.

Cílová skupina: Uživatelé informačních technologií, administrátoři a vývojáři aplikací, kteří si přejí získat znalosti potřebné pro porozumění procesu efektivní analýzy a návrhu relačních datových struktur.

Obsah kurzu:

  • Seznamení se základními pojmy (entita, atribut, doména, relace, atd.)
  • Význam a použití primárních klíčů (PK), cizích klíčů (FK) a integritních omezení
  • Normalizace relačního schématu, její použití, normální formy
  • Modelování relačních databází pomocí UML
  • Cvičný návrh relační databáze a následná diskuse vlastností návrhů jednotlivých posluchačů vč.společného rozboru jejich předností a nedostatků

Předpokládané znalosti:  Na úrovni znalostí, čerpaných z našich kurzů SQL1 a SQL2, porozumění potřebám hromadného zpracování dat, dobrá orientace v uživatelském rozhraní operačního systému Windows, výhodou je obecná znalost některého z programovacích jazyků

Materiály: vypracované lektorem