Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Administrace Oracle WebLogic 10 - správa J2EE serveru

Kategorie: 
Trvání: 
3 dny
Cena: 
35 000 Kč

Cíle školení: kurz je především určen začínajícím adminsitrátorům nebo administrátorům se zkušeností s nižšími verzemi aplikačního serveru WebLogic. Kurz posluchačům přiblílží architekturu aplikací typu JEE, stavěných a provozovaných v prostředí WebLogic aplikačního serveru.Dále kurz podrobně probere úkoly a problémy, související s instalací a administrací aplikačního serveru WebLogic 10.

Cílová skupina kurzu: adminstrátoři nižších verzí seeveru Weblogic, začínající adminstrátoři

Obsah kurzu:

 • architektura aplikací typu Enterprise Java v prostředí serveru WebLogic
 • technologie JNDI
 • servlets
 • JSP, EJB, JMS, XML
 • instalace
 • startovací parametry WLS
 • konfigurace a monitorování aplikačního serveru
 • administrace konfiguračního souboru
 • správa uživatelů z operačního systému
 • vedení protokolu
 • kritické stavy serveru
 • bezpečnostní aspekty
 • SSL, ACL, Realm

 

Materiály:

 • prezentace vypracovaná lektorem - předávaná na CD/vytištěná